Spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim

Spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim


Spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim - Beata Wajs-Łozińskia Niemiecki Online dla osób dorosłych

Spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim

Czasami jest tak, że chcielibyśmy coś powiedzieć po niemiecku, ale nie wiemy jak te nasze myśli i słowa połączyć. Aby unikać powtórzeń w zdaniach i móc konstruować bardziej złożone, różnorodne struktury, warto poznać najczęściej używane spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim

Ogólnie spójniki znane są z tego, że łączą ze sobą wyrazy, czasem grupy wyrazów bądź też całe zdania. Jak sama nazwa mówi, spójniki wieloczłonowe zawierają więcej niż tylko jeden człon/wyraz. Ich znajomość jest kluczowa dla skutecznego komunikowania się w języku niemieckim ponieważ dodają one różnorodności i precyzyjności wypowiedzi. Dzięki nim możesz też dać rozmówcy jakąś alternatywę ;) 

Dwie grupy spójników wieloczłonowych:

Spójniki wieloczłonowe dzielone są zazwyczaj na dwie kategorie (choć nie zawsze w zdaniu jest to zauważalne):

1. Spójniki wieloczłonowe, po których w drugiej części zdania występuje SZYK PROSTY, czyli najpierw stoi podmiot (osoba / rzecz), a dopiero potem orzeczenie (czasownik).

2. Spójniki wieloczłonowe, po których w drugiej części zdania występuje SZYK PRZESTAWNY, czyli najpierw orzeczenie (czasownik), a dopiero potem podmiot (osoba / rzecz)


Najważniejsze spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim, po których występuje szyk prosty:

entweder ... oder ... - albo .... albo ... (nie oddzielamy przecinkiem)

Im Winter fahre ich entweder ins Gebirge oder ich bleibe zu Hause. - Zimą pojadę w góry, albo zostanę w domu.

Maria will entweder Deutsch oder Englisch lernen. - Monika chce albo uczyć się niemieckiego albo angielskiego.

Entweder fahre ich mit dem Taxi oder ich gehe zu Fuß. - Albo pojadę taksówką albo pójdę piechotą. 

nicht nur ..., sondern auch ... - nie tylko ...., lecz także ... (oddzielamy przecinkiem)

Sein Vater ist nicht nur Lehrer, sondern auch Physiotherapeut. - Jego tata jest nie tylko nauczycielem, lecz także fizjoterapeutą.

Sie haben nicht nur eine Katze, sondern auch einen Hund. - Onie nie mają tylko kota, lecz także psa. 

Ich spreche nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. - Nie mówię tylko po angielsku, lecz także po niemiecku.

zwar ..., aber ... - wprawdzie ..., ale ... (oddzielamy przecinkiem)

Ich lerne zwar Deutsch, aber ich spreche nur ein bisschen. - Wprawdzie uczę się niemieckiego, ale mówię tylko trochę. 

Zwar arbeite ich, aber (ich) verdiene sehr wenig. - Wprawdzie pracuję, ale zarabiam bardzo mało.

Sie ist zwar neu hier, aber sie weiß schon fast alles. - Ona jest wprawdzie nowa tutaj, ale wiesz już prawie wszystko.


Najważniejsze spójniki wieloczłonowe w języku niemieckim, po których występuje szyk przestawny:

einerseits ..., andererseits ... - z jednej strony ..., z drugiej strony ... (odzielamy przecinkiem)

Einerseits würde ich gerne nach Deutschland fahren, andererseits möchte ich aber auch zu Hause bleiben.. - Z jednej strony chciałabym pojechać do Niemiec, z drugiej strony chciałabym też zostać w domu. 

Einerseits würde ich gerne mehr verdienen, andererseits hätte ich gerne mehr Freizeit. - Z jednej strony chciałabym więcej zarabiać, z drugiej strony chciałabym mieć więcej czasu wolnego.

Das Auto ist einerseits teuer, andererseits ist es groß, sicher und gefällt mir. - Ten samochód z jednej strony jest drogi, z drugiej strony jest duży, bezpieczny i mi się podoba.

sowohl ... als auch ... - zarówno... , jak i / jak również / jak także ...  (nie oddzielamy przecinkiem)

Ich spreche sowohl Englisch als auch Deutsch. - Mówię zarówno po angielsku, jak również po niemiecku. 

Sie ist sowohl hübsch als auch klug. - Ona jest zarówno ładna, jak również mądra.

Meine Tochter trinkt gern sowohl Tee als auch Kaffee. - Moja córka pije chętnie (=lubi pić) zarówno herbatkę, ja i kawę. 

weder ... noch ... - ani ... ani ... (nie oddzielamy przecinkiem)

Er spricht weder Deutsch, noch Englisch. - On nie mówi ani po niemiecku ani po angielsku.

Wir können weder ins Kino noch ins Theater gehen. - Nie możemy iść ani do kina ani do teatru.

Unsere Arbeit ist weder einfach noch interessant. - Nasza praca nie jest ani łatwa ani ciekawa.


Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć temat spójników wieloczłonowych w języku niemieckim i że będzie Ci już łatwiej budować takie zdania.

Jeśli uważasz ten wpis za przydatny - zostaw proszę komentarz. 
Dziękuję :)