Kursy ogólne

Kursy ogólne

 

Język niemiecki ogólnyKurs indywidualny


Lekcje indywidualne języka niemieckiego pozwalają na dostosowanie materiału do potrzeb, umiejętności i celów uczestnika, pozwalają na głębsze skupienie się na jednej osobie oraz monitorowaniu jej postępów w nauce. 
Osoby dorosłe często mają różne tempo nauki i specyficzne cele, więc indywidualne podejście może przynieść szybsze i skuteczniejsze wyniki w nauce. Taki rodzaj lekcji daje też większą elastyczność, niż kursy grupowe.

Co jeszcze warto wiedzieć o zajęciach indywidualnych?
 • już na pierwszych lekcjach wspólnie ustalimy plan działania i cel, który chcesz osiągnąć,
 • wspólnie ustalimy liczbę godzin kursu, dni i godziny spotkań,
 • intensywność, tempo oraz metoda zajęć będzie również dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb,
 • czas trwania 45 minut,
 • cena 60/70 zł (ostateczna cena ustalana indywidualnie, w zależności od częstotliwości/regularności spotkań oraz poziomu znajomości języka niemieckiego) 
Zgłoszenia na kursy: kontakt@wajslozinska.com
albo tutaj: NAPISZ DO MNIE

Kurs w parze

Z lekcji języka niemieckiego online w parach korzystają często osoby, które już się znają i chcą się wspólnie uczyć - co powoduje, że uczestnicy takich lekcji nie wstydzą się mówić i wzajemnie siebie motywują, również do tego by wytrwać w postanowieniu nauki języka niemieckiego i nie się nie poddawać. Nauka w parach języka niemieckiego umożliwia dużo ćwiczeń dialogowych - uczestnicy lekcji w parach mogą odgrywać różnorodne sytuacje komunikacyjne, co znacznie przyspiesza zdobywanie umiejętności konwersacyjnych.

Co jeszcze warto wiedzieć o zajęciach w parze?
 • już na pierwszych lekcjach wspólnie ustalimy plan działania i cel, który chcecie osiągnąć,
 • wspólnie ustalimy liczbę godzin kursu, dni i godziny spotkań,
 • intensywność, tempo oraz metoda zajęć będzie również dopasowana do Waszych możliwości i potrzeb,
 • czas trwania 45 minut,
 • cena 45/55 zł / od osoby (ostateczna cena ustalana indywidualnie, w zależności od częstotliwości/regularności spotkań oraz poziomu znajomości języka niemieckiego) 
 • UWAGA! Osoby chcące uczyć się w parze muszą posiadać taki sam albo zbliżony poziom  znajomości języka niemieckiego.
Zgłoszenia na kursy: kontakt@wajslozinska.com
albo tutaj: NAPISZ DO MNIE