Polityka Opinii

Polityka Opinii

 Dzień dobry!

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że najprawdopodobniej zastanawiasz się nad tym, czy to, za co moi Klienci cenią sobie współpracę ze mną jest ich prawdziwym doświadczeniem. Doceniam to, że przed decyzją o rozpoczęciu współpracy ze mną, chcesz to zweryfikować. Rozumiem to i dlatego w komunikacji z Tobą tak bardzo stawiam na transparentność, wiarygodność i jakość informacji. Zależy mi na tym, żebyś świadomie podejmował swoje decyzje i budował zaufanie w oparciu o rzetelne informacje. Przygotowana przeze mnie Polityka opinii ma Ci w tym pomóc. Pamiętaj, że jeśli na jakimkolwiek etapie pojawią się dodatkowe pytania, z przyjemnością na nie odpowiem. Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres: kontakt@wajslozinska.com

POLITYKA OPINII

§1 Najważniejsze informacje

1. W Polityce opinii znajdziesz zasady publikowania oraz weryfikowania Opinii przez Beatę Wajs-Łozińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ‘Beata Wajs-Łozińska’, NIP: 8491504026, REGON: 243625967, adres: 47-400 Racibórz, ul. Bosacka 29/6 , e-mail: kontakt@wajslozinska.com (dalej jako Właściciela Serwisu).

2. Udostępniane opinie dotyczą współpracy z nami, w tym dotyczą doświadczeń naszych Klientów związanych z nabyciem lub korzystaniem z naszych produktów i usług (dalej jako Produkty).

3. Celem Polityki Opinii jest przekazanie Ci rzetelnych informacji dotyczących zasad publikowania i weryfikowania Opinii, które mogą pomóc Ci w podjęciu świadomych decyzji zakupowych.

4. Publikujemy opinie osób, które nabyły lub korzystały z naszych produktów i usług (dalej jako „Klienci”), tj.:

1) osób, które dokonały zakupu produktu,

2) osób, które zawarły umowę na świadczenie usług lub inną umowę cywilnoprawną,

3) osób, które korzystały odpłatnie lub nieodpłatnie z Produktu lub usługi Właściciela Serwisu.

§2 Zasady weryfikacji opinii

1. Weryfikacja Opinii to kluczowy element budowy przez nas zaufania i wiarygodności.

2. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca nabyła lub korzystała z naszych produktów i usług oraz czy Opinia nie narusza przepisów prawa i dobrych obyczajów i jest zgodna z Polityką opinii.

3. W przypadku gdy z §3 Polityki Opinii wynika, że Opinie są weryfikowane, weryfikacja Opinii odbywa się na zasadach wskazanych poniżej.

4. Weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje m.in. poprzez:

1) porównanie danych osobowych z posiadanymi danymi i informacjami w zakresie Klientów lub osób korzystających dotychczas z Produktów i usług Właściciela Serwisu,

2) porównanie szczegółów współpracy z posiadanymi danymi i informacjami w zakresie Klientów lub osób korzystających dotychczas z Produktów i usług Właściciela Serwisu,

3) bezpośredni kontakt z osobą opiniującą po przesłaniu Opinii (np. z podziękowaniem za Opinię),

4) bezpośredni kontakt z osobą opiniującą z prośbą o pozostawienie Opinii,

5) uzyskanie opinii Klienta w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem (np. w ramach korespondencji e-mailowej prowadzonej w związku ze współpracą),

6) przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.

5. W przypadku gdy Opinia jest publikowana samodzielnie przez:

1) Właściciela Serwisu, weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje przed jej publikacją,

2) osobę opiniującą, weryfikacja Opinii przez Właściciela Serwisu następuje niezwłocznie po jej publikacji przez osobę opiniującą.

6. W przypadku gdy Opinia jest niezgodna z zasadami Polityki Opinii lub budzi wątpliwości co do tego, czy Opinia pochodzi od Klienta, Opinia ta nie jest publikowana przez Właściciela Serwisu, a w przypadku gdy została opublikowana samodzielnie przez osobę opiniującą, zostaje niezwłocznie usunięta przez Właściciela Serwisu.

7. Opinia może zostać nieopublikowana, a opublikowana Opinia może zostać usunięta w przypadku gdy Opinia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w szczególności gdy jest:

1) obraźliwa, zawiera treść z określeniami uważanymi za mowę nienawiści, groźby, a także gdy zawiera treści podżegające do przemocy lub jej sprzyjające, treść wskazująca na nękanie, treść rasistowską, dyskryminującą, oczerniającą,

2) narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, w szczególności prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do ochrony danych osobowych, znaki towarowe lub prawa autorskie;

3) musi być usunięta z uwagi na orzeczenia sądowego lub decyzje organów,

4) przejawem czynu nieuczciwej konkurencji,

5) jest nieprawdziwa w zakresie opisanych faktów i stanu faktycznego lub gdy odnosi się do produktów/usług, które nie znajdują się już w Ofercie Właściciela Serwisu.

§3 Zasady publikowania opinii

1. Opinie na stronie internetowej

1) Opinie publikowane na stronie internetowej Właściciela Serwisu są przez niego weryfikowane zgodnie z zasadami weryfikacji Opinii opisanymi w §2 Polityki opinii.

2) Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z produktów i usług Właściciela Serwisu, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

3) Opinie są publikowane samodzielnie przez Właściciela Serwisu. Dodatkowo, Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom pozostawienie Opinii za pośrednictwem opcjonalności dostępnych w sklepie internetowym (formularz opinii) pod opisem Produktu.

4) Właściciel Serwisu nie korzysta z Opinii sponsorowanych.

2. Opinie na Facebooku

1) W przypadku opinii publikowanych na fanpage’u samodzielnie przez Właściciela Serwisu w celu przedstawienia korzyści związanych z korzystaniem z produktów i usług Właściciela Serwisu, opinie te są weryfikowane przez Właściciela zgodnie z zasadami opisanymi w §3.

§4 Masz dodatkowe pytania?

Jeśli po zapoznaniu się z zasadami publikowania i weryfikowania opinii, pojawiły się dodatkowe pytania, z przyjemnością na nie odpowiem. W tym celu napisz do mnie na adres: kontakt@wajslozinska.com

Polityka opinii jest objęta prawami autorskimi. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie Polityki prywatności bez zgody Właściciela Serwisu jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej

Data publikacji: 14.03.2024